FAALİYETLER

SODİGEM topluma hizmet çalışmaları kapsamında seminerler, bilgilendirici televizyon yayınları ve proje eğitimleri yürütmektedir.

ÇEVRİM İÇİ SEMİNERLER

SODİGEM sosyal medya, dijital güvenlik, eğitimde teknoloji entegrasyonu, bilişim teknolojileri, öğretim tasarımı, internet kullanımı ve uzaktan eğitim gibi pek çok alanda, kurumlar arası iş birlikleriyle çevrimiçi seminerler düzenlemektedir.

TV YAYINLARI

SODİGEM sosyal medya, dijital güvenlik, eğitimde teknoloji entegrasyonu, bilişim teknolojileri, öğretim tasarımı, internet kullanımı ve uzaktan eğitim gibi alanlarda kamuoyunu bilgilendirici televizyon yayınlarına katılmaktadır.