EKİBİMİZ

SODİGEM faaliyetleri büyük bir çalışma ekibiyle yürütülmektedir.

SODİGEM’de müdür, müdür yardımcısı ve koordinatörden oluşan bir merkez yönetim, iki doçent üç profesör olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan yönetim kurulu, üç doçent öğretim üyesinden oluşan danışma kurulu olmak üzere üç temel yönetim organı bulunmaktadır. Sözü edilen yönetim organlarının yanı sıra merkezde akademik çalışmalar ve sosyal medya çalışmaları üzerinde görev yapan yedi uzman yer almaktadır. SODİGEM ofisinde müdür, müdür yardımcısı, koordinatör ve alan uzmanlarından oluşan büyük bir çalışma ekibi görev yapmaktadır.

YÖNETİM ORGANLARI

SODİGEM Merkez Yönetim

Yusuf Levent ŞAHİN

Doç. Dr. Yusuf Levent ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

SODİGEM Müdürü

Hıdır KARADUMAN

Doç. Dr. Hıdır KARADUMAN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

SODİGEM Müdür Yardımcısı

Çağlar KARADUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar KARADUMAN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

SODİGEM Koordinatörü

SODİGEM Yönetim Kurulu

Erkan DİNÇ

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi Dekanı

Bülend Aydın ERTEKİN

Prof. Dr. Bülend Aydın ERTEKİN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

İletişim Fakültesi Dekanı

Recai Dönmez

Prof. Dr. Recai DÖNMEZ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hukuk Fakültesi Dekanı

Recep Okur

Doç. Dr. M. Recep OKUR

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Rektör Danışmanı

Yusuf Levent ŞAHİN

Doç. Dr. Yusuf Levent ŞAHİN

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

SODİGEM Müdürü

SODİGEM Danışma Kurulu

Salih ALTUN

Salih ALTUN

Eskişehir Vali Yardımcısı

Adnan Boyacı

Prof. Dr. Adnan BOYACI

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Eğitim Komitesi Başkanı

Mustafa Sever

Doç. Dr. Mustafa SEVER

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Ömer Faruk Ursavaş

Prof. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ

TÜBİTAK-BİDEB Başkanı

SODİGEM Çalışma Ekibi

Yavuz AKBULUT

Prof. Dr. Yavuz AKBULUT

Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Aras Bozkurt

Doç. Dr. Aras
BOZKURT

Uzaktan Eğitim Uzmanı

Gizem Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Gizem YILDIZ

Özel Eğitim Uzmanı

Ferhan Şahin

Dr. Ferhan ŞAHİN

Öğretim Teknoloğu

Ezgi Doğan

Dr. Ezgi DOĞAN

Öğretim Teknoloğu

İrem Ebru YILDIRIM ŞEN

Uzm. İrem Ebru YILDIRIM ŞEN

Medya Okuryazarlığı Uzmanı

Merkezler Sekreteri

Şermin Akaltan

Şermin AKALTAN

Merkezler Sekreteri

SODİGEM İçerik, Grafik Tasarım ve Yazılım Ekibi

Gökhan CANSIZ

Gökhan CANSIZ

Animasyon Uzmanı

Mehmet Asaf ÖZTÜRK

Mehmet Asaf ÖZTÜRK

Yazılım Uzmanı

Aslı ORHAN

İçerik Geliştirme Uzmanı